Grundejerforeningen Gl. Asmild


Generalforsamling i grundejerforeniningen

​TIRSDAG D. 13. MARTS 2018    kl. 19.00

​i Kridthuset på Houlkærskolen
​(indgang fra østsiden - ved tunnelen)​Dagsorden er husstandsomdelt
 
Velkommen til Grundejerforeningen Gl. Asmilds hjemmeside 02-03-2015


Grundejerforeningen Gl. Asmild blev stiftet på generalforsamlingen i juni 2007.

I vedtægterne er foreningens formål præciseret, nemlig; "Foreningens formål er, at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og øvrige fælles anlæg i henhold til lokalplan nr. 163, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme".

I vedtægterne står der endvidere, at enhver ejer er pligtigt medlem af foreningen og dermed pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Der afholdes generalforsamling én gang om året. Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer. 
 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite